דברי הסבר
1. מדד נזילות
2. מדד אלפא (ALPHA)
3. מדדי שארפ
א. SR - יחס שארפ (מול ריבית חסרת סיכון)
ב. RSR – יחס שארפ יחסי בהשוואה לתשואה חציונית.