• חיפוש פשוט
1
קרנות פנסיה נבחרות
  • קרנות חדשות
  • קרנות כלליות
  • מסלולי קרנות חדשות
  • מסלולי קרנות כלליות
הסברים
קרנות הזכאיות לרכוש אג"ח מיועדות
קרנות שאינן רשאיות לרכוש אג"ח מיועדות
1
קרנות פנסיה נבחרות
2
פרמטרים
יתרת נכסים
בין
ל-
עד -
מ -
עד -
1
קרנות פנסיה נבחרות
סוג הדוח
אוכלוסיה
קרנות פנסיה
מדדי שוק נבחרים
2
תקופת הדוח
12 חודשים אחרונים
תמונה של אקסל Excel
תמונה של מדפסת גירסת הדפסה
תמונה של דף XML הורדת קובץ XML
תמונה של דף הצג דוח כפתור הצג דוח מציג דוח לא נגיש - נא ללחוץ על אקסל בכדי לקבל נתונים מונגשים