1
קרנות פנסיה נבחרות
  • קרנות חדשות
  • קרנות כלליות
  • מסלולי קרנות חדשות
  • מסלולי קרנות כלליות
הסברים
קרנות הזכאיות לרכוש אג"ח מיועדות
קרנות שאינן רשאיות לרכוש אג"ח מיועדות
1
קרנות פנסיה נבחרות
2
פרמטרים
יתרת נכסים
בין
ל-
עד -
מ -
עד -
1
קרנות פנסיה נבחרות
סוג הדוח
אוכלוסיה
קרנות פנסיה
מדדי שוק נבחרים
2
תקופת הדוח
12 חודשים אחרונים
תמונה של אקסל Excel
תמונה של מדפסת גירסת הדפסה
תמונה של דף XML הורדת קובץ XML
תמונה של דף הצג דוח